Showing all 28 results

Close

Chậu nghệ thuật

Men nano chống bám dính, độ bóng cao, dễ dàng vệ sin.  
Close

Ceramic wash basin series 01-08001

  • Product parameters
  • product description
  • Product Size
Size: 590x390x210mm
Close

Ceramic wash basin series 01-08003

  • Product parameters
  • product description
  • Product Size
Size: 420x420x160mm
Close

Ceramic wash basin series 01-08004

  • Product parameters
  • product description
  • Product Size
Size: 500x500x165mm
Close

Ceramic wash basin series 01-08017

  • Product parameters
  • product description
  • Product Size
Size: 420x420x150mm
Close

Ceramic wash basin series 01-08032

  • Product parameters
  • product description
  • Product Size
Size: 610x410x125mm
Close

Ceramic wash basin series 01-08108

  • Product parameters
  • product description
  • Product Size
Size: 420x420x150mm
Close

Ceramic wash basin series 01-08109

  • Product parameters
  • product description
  • Product Size
Size: 420x420x130mm
Close

Ceramic wash basin series 01-08183

  • Product parameters
  • product description
  • Product Size
Size: 560x350x145mm