Showing 1–30 of 702 results

Close

Bồn tắm sục KB 322

Bồn tắm chất liệu Acrylic có chức năng sục matxa hình tam giác, không dùng điện ,chưa gắn vòi xả.
Close

Bồn tắm sục KB 382

  Bồn tắm chất liệu Acrylic có chức năng sục matxa hình tam giác, không dùng điện ,chưa gắn vòi
Close

Bồn tắm sục KB 491

Bồn tắm chất liệu Acrylic có chức năng sục matxa hình tam giác, không dùng điện ,chưa gắn vòi xả.
Close

Bồn tắm 07-02100

Bồn tắm chất liệu Acrylic không có chức năng matxa hình thoi, không dùng điện ,chưa gắn vòi xả. Kí
Close

Bồn tắm KB 366

Bồn tắm chất liệu Acrylic có chức năng sục matxa hình tam giác, không dùng điện ,chưa gắn vòi xả.
Close

Bồn tắm 07-02005

Kí hiệu : 07-02005. KT: (1500*800*600)mm +/-10%
Close

Bồn tắm sục 07-03321

KT: (1700*800*600)mm +/-10%.
Close

Phòng tắm xông hơi KB 863

Kích thước : 1200*930*2150mm Chất liệu : Acrylic
Close

Phòng tắm xông hơi KB-861-1

Kích thước: 1200x1200x2150mm
Close

Phòng tắm xông hơi KB 864-1

Kích thước : 1400*900*2150mm 1500*900*2150mm 1700*900*2150mm Chất liệu : Acrylic
Close

Phòng tắm xông hơi KB-861

Kích thước: 1200x1200x2150mm
Close

Phòng tắm xông hơi KB-859

Kích thước: 1500x1500x2150mm
Close

Phòng tắm xông hơi KB 864

Kích thước : 1400*900*2150mm 1500*900*2150mm 1700*900*2150mm Chất liệu : Acrylic
Close

Phòng tắm xông hơi KB 858

Kích thước: 1200x800x2150mm 1200x850x2150mm
Close

Phòng tắm xông hơi KB-857

Kích thước: 1200x900x2150mm
Close

Phòng tắm xông hơi KB 880

Kích thước : 1200*850*2150mm Chất liệu : Acrylic
Close

Phòng tắm xông hơi KB 881

Kích thước : 980*980*2200mm Chất liệu : Acrylic
Close

Phòng tắm xông hơi KB-856

Kích thước: 1500x1500x2150mm
Close

Phòng tắm xông hơi KB-855

Kích thước: 1300x1300x2150mm
Close

Phòng tắm xông hơi KB 882

Kích thước : 1200*1200*2150mm Chất liệu : Acrylic
Close

Phòng tắm xông hơi KB-854

Kích thước: 1000x1000x2150mm
Close

Phòng tắm xông hơi KB 883

Kích thước : 900*900*2150mm Chất liệu : Acrylic
Close

Phòng tắm xông hơi KB-853

Kích thước: 800x800x2150mm 900x900x2150mm
Close

Phòng tắm xông hơi KB 884

Kích thước : 1500*1500*2150mm Chất liệu : Acrylic
Close

Phòng tắm xông hơi KB-852

Kích thước: 1200x800x2150mm 1200x900x2150mm
Close

Phòng tắm xông hơi KB-849

Kích thước: 1710x880x2150mm
Close

Phòng tắm xông hơi KB 885

Kích thước : 900*900*2150mm 1000*1000*2150mm Chất liệu : Acrylic
Close

Phòng tắm xông hơi KB-848

Kích thước: 900x900x2150mm 1000x1000x2150mm
Close

Phòng tắm xông hơi KB-846

Kích thước: 1350x1350x2150mm
Close

Phòng tắm xông hơi KB 886

Kích thước : 1080*1080*2150mm Chất liệu : Acrylic