Showing all 10 results

Close

BỒN CẦU THÔNG MINH

Tự động xả nước, tự động diệt khuẩn
Close

01-03103

Thông số sản phẩmsản phẩm mô tảKích thước sản phẩm Kích thước: 690 × 385 × 550mm Quảng cáo chiêu
Close

01-03602

Thông số sản phẩmsản phẩm mô tảKích thước sản phẩm Kích thước: 820 × 430 × 580mm
Close

Smart toilet 01-03601

mô tả sản phẩm Kích thước: 620x380x550mm Pitch: 295 / 380mm Bìa vật liệu: PP chống cháy giảm dần bao
Close

Smart toilet 01-03603

Kích thước: Pitch 820x430x580mm : 295 / 380mm Bìa vật liệu: PP chống cháy giảm dần bao gồm phương pháp