Showing 1–30 of 45 results

Close

Bồn tắm 07-02005

Kí hiệu : 07-02005. KT: (1500*800*600)mm +/-10%
Close

Bồn tắm 07-02100

Bồn tắm chất liệu Acrylic không có chức năng matxa hình thoi, không dùng điện ,chưa gắn vòi xả. Kí
Close

Bồn tắm KB 366

Bồn tắm chất liệu Acrylic có chức năng sục matxa hình tam giác, không dùng điện ,chưa gắn vòi xả.
Close

Bồn tắm massage 07-03429

Bồn tắm nằm bằng chất liệu acrylic không có chức năng matxa hình thoi,không dùng điện ,chưa gắn vòi xả.
Close

Bồn tắm nằm 07-01918

Bồn tắm nằm bằng chất liệu acrylic không có chức năng matxa hình thoi,không dùng điện ,chưa gắn vòi xả.
Close

Bồn tắm nằm 07-02026

Bồn tắm nằm bằng chất liệu acrylic không có chức năng matxa hình thoi,không dùng điện ,chưa gắn vòi xả.
Close

Bồn tắm nằm 7102F

Bồn tắm nằm bằng chất liệu acrylic không có chức năng massage, hình thoi,không dùng điện ,chưa gắn vòi xả.
Close

Bồn tắm nằm 7103C

Bồn tắm nằm bằng chất liệu acrylic không có chức năng massage, hình thoi,không dùng điện ,chưa gắn vòi xả.
Close

Bồn tắm nằm 7108C

Bồn tắm nằm bằng chất liệu acrylic không có chức năng massage, hình thoi,không dùng điện ,chưa gắn vòi xả.
Close

Bồn tắm nằm 7109B

Bồn tắm nằm bằng chất liệu acrylic không có chức năng massage, hình thoi,không dùng điện ,chưa gắn vòi xả.
Close

Bồn tắm nằm 7120A

Bồn tắm nằm bằng chất liệu acrylic không có chức năng massage, hình thoi,không dùng điện ,chưa gắn vòi xả.
Close

Bồn tắm nằm GNS 2211

Bồn tắm nằm bằng chất liệu acrylic không có chức năng massage, hình thoi,không dùng điện ,chưa gắn vòi xả.
Close

Bồn tắm nằm GNS 2216

Bồn tắm nằm bằng chất liệu acrylic không có chức năng massage, hình thoi,không dùng điện ,chưa gắn vòi xả.
Close

Bồn tắm nằm GNS 2219

Bồn tắm nằm bằng chất liệu acrylic không có chức năng massage, hình thoi,không dùng điện ,chưa gắn vòi xả.
Close

Bồn tắm nằm GNS 2221

Bồn tắm nằm bằng chất liệu acrylic không có chức năng massage, hình thoi,không dùng điện ,chưa gắn vòi xả.
Close

Bồn tắm nằm GNS 2225

Bồn tắm nằm bằng chất liệu acrylic không có chức năng massage, hình thoi,không dùng điện ,chưa gắn vòi xả.
Close

Bồn tắm nằm GNS 2227

Bồn tắm nằm bằng chất liệu acrylic không có chức năng massage, hình thoi,không dùng điện ,chưa gắn vòi xả.
Close

Bồn tắm nằm GNS 2230

Bồn tắm nằm bằng chất liệu acrylic không có chức năng massage, hình thoi,không dùng điện ,chưa gắn vòi xả.
Close

Bồn tắm nằm GNS 2251

Bồn tắm nằm bằng chất liệu acrylic không có chức năng massage, hình thoi,không dùng điện ,chưa gắn vòi xả.
Close

Bồn tắm nằm GNS 2252B

Bồn tắm nằm bằng chất liệu acrylic không có chức năng massage, hình thoi,không dùng điện ,chưa gắn vòi xả.
Close

Bồn tắm nằm GNS 2302

Bồn tắm nằm bằng chất liệu acrylic không có chức năng massage, hình thoi,không dùng điện ,chưa gắn vòi xả.
Close

Bồn tắm nghệ thuật 7106A

Bồn tắm nằm bằng chất liệu acrylic không có chức năng massage, hình thoi,không dùng điện ,chưa gắn vòi xả.
Close

Bồn tắm sục 07-03321

KT: (1700*800*600)mm +/-10%.
Close

Bồn tắm sục KB 322

Bồn tắm chất liệu Acrylic có chức năng sục matxa hình tam giác, không dùng điện ,chưa gắn vòi xả.
Close

Bồn tắm sục KB 382

  Bồn tắm chất liệu Acrylic có chức năng sục matxa hình tam giác, không dùng điện ,chưa gắn vòi
Close

Bồn tắm sục KB 491

Bồn tắm chất liệu Acrylic có chức năng sục matxa hình tam giác, không dùng điện ,chưa gắn vòi xả.
Close

Phòng tắm xông hơi KB-802A

  • Kích thước:
  • 1390x950x2200
  • 1500x1000x2200
  • 1600x1000x2200
Close

Phòng tắm xông hơi KB-815-1

Kích thước: 1350x850x2150mm
Close

Phòng tắm xông hơi KB-815

Kích thước: 1420x920x2150mm